Własna partycja Recovery

Krok trzeci – dodanie wpisu do Boot Menu

W tym kroku pobieramy program EasyBCD za pomocą którego dodamy naszą partycje Recovery do Menedżera Rozruchu Systemu. Po dodaniu wpisu podczas startu systemu pokaże się menu z którego będzie możliwość uruchomienia systemu Windows lub dysku naprawy systemu który został wcześniej skopiowany na partycje Recovery.

Po uruchomieniu programu EasyBCD klikamy przycisk „Dodaj nowy wpis” i przechodzimy do zakładki „WinPE„. W zakładce tej w polu nazwa wpisujemy nazwę naszej partycji np. Recovery a w polu ścieżka podajemy ścieżkę do skopiowanego wcześniej z płyty CD/DVD dysku naprawczego pliku boot.wim, który znajduje się na partycji Recovery w katalogu SOURCES i klikamy przycisk „Dodaj wpis”. Na pasku statusu programu EasyBCD powinno pojawić się potwierdzenie, że wpis został dodany.

Program EasyBCD
Program EasyBCD
EasyBCD
EacyBCD -nowy wpis
eacybcd3
EasyBCD dodanie boot.win
eacybcd4
EasyBCD dodanie wpisu

Ponieważ plik boot.wim jest plikiem ukrytym program EasyBCD nie będzie go widział. W taki wypadku należy w Panelu Sterowania wejść w Opcje folderów zakładka Widok i odznaczyć Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) oraz zaznaczyć Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Krok czwarty – przypisanie klawisza funkcyjnego F9

Na tym etapie przypiszemy dla partycji Recovery klawisz funkcyjny F9 lub inny dowolny. Aby to zrobić należy w trybie administratora uruchomić program konsolowy CMD (wiersz polecenia).

Aby uruchomić wiersz polecenia w trybie administratora w Windows 7 wchodzimy do Menu Start ->Akcesoria->Wiersz polecenia na który klikamy prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybieramy „Uruchom jako administrator”. W Windows 8 klikamy w lewy dolny róg prawym klawiszem i wybieramy „Wiersz polecenia (administrator)”.

Po uruchomieniu konsoli (koniecznie w trybie administratora) wpisujemy polecenie bcdedit. Wyświetli się nam Menedżer Rozruchu Systemu Windows w Windows 7 lub Windows Boot Manager w Windows 8 .

W Menedżerze rozruchu systemu Windows wyszukujemy wpisu naszej partycji Recovery i kopiujemy jej identyfikator. Podczas tworzenie dysku w kroku pierwszym został on nazwany „Recovery” co ułatwi na tym etapie zlokalizowanie go w menedżerze rozruchu.

bcdedit


Teraz trzeba wprowadzić kilka poleceń aby aktywować klawisz funkcyjny.

bcdedit /set {bootmgr} custom:0x0000000054000001 {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b}
bcdedit /set {bootmgr} customactions 0x0001000043000001 0x0000000054000001
bcdedit /displayorder {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b} /remove

Elementy w nawiasach klamrowych zaznaczone na czerwono należy zmienić na swój identyfikator skopiowany wcześniej. 

Drugie polecenie przypisuje klawisz funkcyjny a konkretnie ciąg cyfr zaznaczonych na niebiesko – 4300. W to miejsce można wpisać inny ciąg cyfr jeśli chcemy użyć innego klawisza funkcyjnego: F1 = 3b00 , F2 = 3c00 , F3 = 3d00 , F4 = 3e00 , F6 = 4000 , F7 = 4100 , F9 = 4300 , F10 = 4400 , F11 = 8500 , F12 = 8600.

Ostatnie polecenie usuwa wpis z menedżera rozruchu i tylko tym poleceniem należy usunąć ten wpis.

Dla ścisłości należało by dodać, że liczba w pierwszym wierszu zaznaczona na czarno – 01, oznacza pierwszy dysk do którego zostanie przypisany klawisz funkcyjny. Jeśli chcemy podpiąć więcej klawiszy funkcyjnych pod inne dyski to do kolejnego w to miejsce zamiast 01 wpisujemy 02, do kolejnego 03 itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

304 komentarze “Własna partycja Recovery”