Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania to poradnik pokazujący proces tworzenia kopii zapasowej systemu Windows na partycji odzyskiwania zwanej również partycja Recovery. W poradniku Własna partycja Recovery przedstawiłem w jaki sposób utworzyć własną partycję Recovery przy wykorzystaniu oprogramowania systemowego do tworzenia kopii systemu. W tym poradniku kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania przedstawię proces tworzenia partycji odzyskiwania i utworzenie na niej kopii zapasowej systemu Windows w oparciu o oprogramowanie zewnętrzne.

Dla osób które nie orientują się do czego służy kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania kilka słów wprowadzenia. Chyba wszystkie nowe komputery a szczególnie laptopy i netbooki posiadają oryginalnie zainstalowane przez producenta na dysku twardym partycje odzyskiwania częściej nazywane jako partycje Recovery.

Taka partycje służy przede wszystkim do przywrócenia systemu do stany początkowego czyli stanu w którym sprzęt został zakupiony. Często jednak z powodu braku wiedzy lub przez nieuwagę partycja odzyskiwania – Recovery zostaje z dysku usunięta. W takiej sytuacji z powodu braku partycji odzyskiwania – Recovery nie ma możliwości przywrócenia systemu kiedy ten zacznie zwalniać lub zostanie uszkodzony. Niektóre firmy oprócz partycji odzyskiwania dodają do zestawów komputerowych również płytkę Recovery  z której to można będzie przywrócić system.

Jeśli komputer jest jeszcze na gwarancji a partycja odzyskiwania została usunięta i w zestawie z komputerem nie otrzymaliśmy płytki Recovery warto zadzwonić do serwisu i zapytać o możliwość otrzymania takiej płytki. Bardzo często serwisy przesyłają takie płytki Recovery bezpłatnie.

W sytuacji kiedy została skasowana partycja odzyskiwania – Recovery, nie posiadamy płytki Recovery lub nie można jej otrzymać warto utworzyć własna partycję odzyskiwania i zapisać na niej kopię systemu Windows.

Film Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania dostępny również na YouTube.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania

Tworzenie partycji odzyskiwania

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaKopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania

W pierwszej kolejności trzeba utworzyć partycję odzyskiwania na której będziemy zapisywać kopię sytemu Windows. Zarówno Windows 7 jak i Windows 8 dostarczają niezbędne narzędzia. Aby to zrobić klikamy prawym klawiszem na Mój komputer lub Ten komputer i należny z menu wybieramy „Zarządzaj”. W otwartym oknie „Zarządzenie komputerem” klikamy na ” Zarządzanie dyskami” a następnie wybieramy dysk na którym ma być partycja Recovery i klikając na nim prawym klawiszem z menu kontekstowego wybieramy „Zmniejsz wolumin”. Po uruchomieniu kreatora zmniejszania woluminu wskazujemy wielkość nowego dysku. Po zmniejszeniu rozmiaru dysku klikamy na nowo utworzonym dysku i tworzymy „Nowy wolumin” podajemy jego nazwę oraz wybieramy literę dysku. Nazwa dysku nie ma tu większego znaczenia ale dla lepszej jej późniejszej lokalizacji warto nazwać ją „Recovery”. Litera dysku też nie ma większego znaczenia ale warto wybrać ostatnią aby nie pokrywała się z innymi dyskami np. zewnętrznymi. Po tych wszystkich czynnościach system Windows utworzy nowy dysk oraz go sformatuje i w ten sposób został wydzielony nowy dysk który zostanie użyty jako partycja odzyskiwania. Na dysku tym zostanie utworzona kopia systemu operacyjnego za pomocą oprogramowania EASEUS Todo Backup Free.

Tworzenie dysku ratunkowego oprogramowaniem EASEUS Todo Backup Free

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaKolejny etap to pobranie i instalacja oprogramowania do tworzenia kopii systemu EASEUS Todo Backup Free. Oprogramowanie to służy do tworzenia kopii zapasowej partycji oraz kopii zapasowej całego dysku. Oprogramowanie jest darmowe i oprócz wcześniej wymienionych funkcji potrafi również klonować dyski twarde. Oprogramowanie to jest tylko oprogramowaniem przykładowym można użyć każdego innego programu do tworzenie kopii zapasowych z poziomu którego jest możliwość stworzenie dysku ratunkowego lub awaryjnego w formacie obrazu płyty ISO.

Dysk ratunkowy, awaryjny po utworzeniu należy cały obraz ISO przenieść  na partycje odzyskiwania – Recovery.

Dodanie wpisy do menadżera rozruchu

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaKolejnym etapem podczas tworzenia kopii zapasowej systemu na partycji odzyskiwania jest dodanie własnie utworzonego dysku awaryjnego w formie obrazu ISO do menadżera rozruchowego – Boot Menu. Aby to zrobić trzeba skorzystać z poręcznego oprogramowania EasyBCD. Dzięki temu oprogramowaniu możliwa jest edycja menadżera rozruchu. Jeśli wystąpią  jakieś problemu podczas używania tego oprogramowania to program ten należny uruchomić jako administrator. Klikamy prawym klawiszem na ikonę programu i z menu kontekstowego wybieramy uruchom jako administrator.

Po uruchomieniu EasyBCD klikamy na „Dodaj nowy wpis” i przechodzimy do zakładki „ISO”. W pole nazwa wpisujemy jakąś nazwę np. „Kopia zapasowa” a w polu ścieżka podajemy ścieżkę do dysku awaryjnego, który to znajduje się na partycji odzyskiwania systemu – Recovery.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaPo dodaniu tego wpisu i ponownym uruchomieniu komputera ukaże się menu rozruchowe z poziomu którego będzie można wybrać albo start systemu Windows albo uruchomienie dysku awaryjnego z poziomu którego można utworzyć kopię zapasową albo przywrócić system jeśli wcześniej została utworzona kopia zapasowa systemu.

Zdjęcie przedstawia menu rozruchowe z Windows 8.1 w Windows 7 będzie wyglądało inaczej.

Przypisanie klawisza funkcyjnego

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania aby miała znamiona profesjonalnej partycji Recovery powinna być obsługiwana przez klawisze funkcyjne podczas startu systemu.

W komputerach na których znajdują się zainstalowane przez producenta sprzętu partycje odzyskiwania systemu -Recovery uruchamiane są albo specjalnym klawiszem recovery albo przypisany jest do partycji odzyskiwania systemu klawisz funkcyjny.

Aby nasza kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania miała taką samą funkcjonalność musimy przypisać do niej jakiś klawisz funkcyjny. Użyjemy do tego celu wiersza poleceń uruchomionego w trybie administratora.

Ważne: Wiersz poleceń musi być uruchomiony w trybie administratora.

Aby wiersz poleceń uruchomić jako administrator to w Windows 8 klikamy prawym klawiszem w lewy dolny róg ekranu i z rozwiniętego menu wybieramy: „Wiersz poleceń (administrator). W Windows 7 w menu akcesoria klikamy prawym klawiszem i z menu wybieramy: „Uruchom jako administrator”.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaW wierszu poleceń wpisujemy polecenie bcdedit. Jest to systemowe narzędzie do edycji menadżera rozruchu. Uruchamiamy również EasyBCD i w „Ustawienia widoku” szukamy wpisu o nazwie „Kopia zapasowa” jeśli taka nazwa została ustawiono podczas dodawania wpisu do menadżera rozruchu. Po właściwej identyfikacji partycji odzyskiwania kopiujemy jej identyfikator tak jak jest to pokazane na zdjęciu obok łącznie z nawiasami klamrowymi.

Ważne: Identyfikator należy zlokalizować i skopiować bardzo dokładnie inaczej klawisze funkcyjne nie zadziałają lub dysk awaryjny zostanie przypisany do partycji systemowej.

W sytuacji kiedy dysk awaryjny zostanie przypisany do partycji systemowej to podczas uruchomienia komputera zamiast ładować się system będzie ładował się dysk awaryjny. W takiej sytuacji trzeba naprawić środowisko rozruchowe MBR ale aby to zrobić trzeba posiadać płytę z Windowsem lub dysk USB. Po uruchomieniu systemu z płyty trzeba wejść w opcje naprawy systemu i wybrać naprawę sektora rozruchowego.

Po prawidłowy zidentyfikowaniu partycji odzyskiwania i skopiowaniu ID tej partycji trzeba skopiować poniższy kod i pozmieniać cyfry znajdujące się pomiędzy nawiasami klamrowymi.

bcdedit /set {bootmgr} custom:0x0000000054000001 {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b}

Powyższe polecenie aktywację partycji odzyskiwania a liczba 01 zaznaczona na niebiesko określa jakby kolejny numer partycji. Jeśli mamy kilka partycji odzyskiwania np. dwie to do pierwszej przypisujemy 01 a do drugiej 02. itd.

Kolejnym etapem będzie przypisanie do tej partycji klawisza funkcyjnego i odpowiada za to poniższe polecenie które należy skopiować i wkleić od wiersza poleceń.

bcdedit /set {bootmgr} customactions 0x0001000043000001 0x0000000054000001

To polecenie przypisuje klawisz funkcyjny a konkretnie ciąg cyfr zaznaczonych na niebiesko – 4300. W to miejsce można wpisać inny ciąg cyfr jeśli chcemy użyć innego klawisza funkcyjnego: F1 = 3b00 , F2 = 3c00 , F3 = 3d00 , F4 = 3e00 , F6 = 4000 , F7 = 4100 , F9 = 4300 , F10 = 4400 , F11 = 8500 , F12 = 8600. Należy jednak mieć pewność czy przypadkiem dany klawisz funkcyjny nie jest sprzętowo już przypisany np. F2 – uruchomienie BIOS-u.

Windows 8 aktywacja klawiszy funkcyjnych

Domyślnie Windows 8 ma wyłączone klawisze funkcyjne. Twórcy Windowsa doszli do wniosku, że w wersji 8 tego systemu bardzo mocna został skrócony czas startu systemu oraz popularność dysków SSD które to znacząco skracają czas jego uruchomienia, użytkownik nie będzie w stanie wcisnąć klawisza funkcyjnego. Dlatego obsługo została domyślnie wyłączona i np. nie można uruchomić trybu awaryjnego wciskając klawisz F8.

Aby włączyć obsługę klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy uruchomić wiersz poleceń w trybie administratora i wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

Aby wyłączyć obsługe klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy w wierszu poleceń uruchomionego w trybie administratora wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Włączenie obsługi klawiszy funkcyjnych w Windows 8 lub 8.1 spowoduje wydłużenie czasu ładowania się systemu oraz zmieni się menu menadżera rozruchu systemu na takie jakie jest w Windows 7.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania – podsumowanie

Po tak przeprowadzonym zabiegu mamy możliwość uruchomienia spod klawisza funkcyjnego dysku awaryjnego z poziomu którego możemy wykonać kopię zapasowa systemu i zapisać ja na partycji odzyskiwania systemu a jeśli już mamy taką kopię można za jej pomocą przywrócić system.

Na koniec należy utworzyć kopię zapasową systemu na partycji odzyskiwania i wyłączyć wyświetlanie menu rozruchowego.

Własna partycja Recovery

Założenie jest proste stworzyć własną partycje Recovery na której będzie można utworzyć obraz kopii systemu oraz odzyskać system po awarii spod klawisza funkcyjnego. Wyszedłem również z założenia, że stworzenie własnej partycji Recovery powinno być proste i przy zastosowaniu funkcji systemu Windows 7 lub Windows 8 (8.1) oraz darmowego oprogramowania.

Po publikacji poradnika dotyczącego tworzenia partycji Recovery na komputerach firmy Samsung w oparciu o oprogramowanie Samsung Recovery Solution otrzymałem wiele komentarzy oraz maili z informacją, że SRS nie potrafi lub nie tworzy kopii systemu na własnej partycji Recovery. Sposób który zawarty jest w tym poradniku można zastosować na każdym komputerze. Być może dla wielu z moich czytelników nie będzie to żadna nowość ale podobnego poradnika w sieci nie znalazłem i na pewno dla początkujących użytkowników będzie to źródło przydatnej wiedzy.

UWAGA: Wszystkie kroki podane w tym poradniku należny wykonać w podanej kolejności.

Na początek film, ponieważ obraz przenosi więcej informacji niż 1000 słów, z którego dowiesz się jak krok po kroku stworzyć własną partycje Recovery oraz jak przypisać do niej klawisz funkcyjny F9. Film prezentuje również proces przywracania kopii systemy z własnej partycji Recovery. Film ukazuje proces tworzenia własnej partycji Recovery na systemie Windows 7 ale na Windows 8 (8.1) proces przebiega niemal identycznie.

Film dostępny na YouTube.

Krok pierwszy – utworzenie dysku dla własnej partycji Recovery

Na początek należny się zastanowić czy ma sens tworzenie partycji Recovery na tym samym dysku co system. Po awarii dysku również partycja Recovery może nie być dostępna a odzyskanie systemu nie będzie możliwe. Z moich testów wynika, że czysta instalacja Windowsa 7 zajmuje na partycji Recovery około 15 GB. Warto więc się zastanowić czy nie lepiej zakupić dysk zewnętrzny lub Pendrive.

Własna partycja Recovery
Zarządzanie dyskami
wlasna-partycja-recovery-1
Zmniejsz wolumin

Jednak jeśli decydujemy się na partycje Recovery na tym samym dysku twardym co system to na początek należny wydzielić miejsce i utworzyć nowy dysk. Zarówno Windows 7 jak i Windows 8 (8.1) dostarczają niezbędne narzędzia. Aby to zrobić klikamy prawym klawiszem na „Mój komputer” ( w Windows 8 – „Komputer” a w Windows 8.1 – „Ten komputer”) i wybieramy „Zarządzaj”. W otwartym oknie „Zarządzenie komputerem” klikamy na ” Zarządzanie dyskami” a następnie wybieramy dysk na którym ma być partycja Recovery i klikając na nim prawym klawiszem z menu kontekstowego wybieramy „Zmniejsz wolumin”. Po uruchomieniu kreatora zmniejszania woluminu wskazujemy wielkość nowego dysku. Po zmniejszeniu rozmiaru dysku klikamy na nowo utworzonym dysku i tworzymy „Nowy wolumin” podajemy jego nazwę oraz wybieramy literę dysku. Nazwa dysku nie ma tu większego znaczenia ale dla lepszej jej późniejszej lokalizacji warto nazwać ją „Recovery”. Litera dysku też nie ma większego znaczenia ale warto wybrać ostatnią aby nie pokrywała się z innymi dyskami np. zewnętrznymi. Po tych wszystkich czynnościach system Windows utworzy nowy dysk oraz go sformatuje i w ten sposób został wydzielony nowy dysk który zostanie użyty jako partycja Recowery. Na dysku tym zostanie utworzona kopia systemu operacyjnego.

Krok drugi – tworzenie dysku naprawy systemu

Dysk naprawy - Windows 7
Windows 7
Tworzenie dysku naprawy systemu w Windows 7
Windows 7

Na tym etapie tworzymy dysk naprawy systemu. Za jego pomocą po uruchomieniu go z klawisza funkcyjnego F9 będzie można przywrócić kopię systemu zapisaną na partycji Recovery. Takie narzędzie dostarcza system Windows. Narzędzie to można znaleźć w Windows 7 wchodząc do „Panelu sterowania” ->  „System i zabezpieczenia” -> „Kopia zapasowa/Przywracanie” -> „Tworzenie dysku naprawy”.

Trochę inaczej wygląda to w Windows 8. W Windows 8 wchodzimy do  „Panelu sterowania” ->  „System i zabezpieczenia” -> „Historia plików” -> „Konfiguruj funkcję Kopia zapasowa systemu Windows 7” -> „Utwórz dysk naprawy systemu”.

Windows 8 dysk naprawy
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8

 

 

 

 

 

 

W Windows 8.1 wchodzimy do „Panel sterowania” -> „Historia plików” -> „Odzyskiwanie” -> „Utwórz dysk odzyskiwania„.

Windows 8.1 tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Windows 8.1
Utwórz dysk odzyskiwania w Windows 8.1
Windows 8.1
Dysk odzyskiwania systemu w Windows 8.1
Windows 8.1
Windows 8.1
Windows 8.1

 

 

 

 

 

 

Dysk naprawy systemu należy nagrać na czysty nośnik CD/DVD a następnie wszystkie pliki i katalogi z płyty CD/DVD skopiować na partycje Recovery.

Krok trzeci – dodanie wpisu do Boot Menu

W tym kroku pobieramy program EasyBCD za pomocą którego dodamy naszą partycje Recovery do Menedżera Rozruchu Systemu. Po dodaniu wpisu podczas startu systemu pokaże się menu z którego będzie możliwość uruchomienia systemu Windows lub dysku naprawy systemu który został wcześniej skopiowany na partycje Recovery.

Po uruchomieniu programu EasyBCD klikamy przycisk „Dodaj nowy wpis” i przechodzimy do zakładki „WinPE„. W zakładce tej w polu nazwa wpisujemy nazwę naszej partycji np. Recovery a w polu ścieżka podajemy ścieżkę do skopiowanego wcześniej z płyty CD/DVD dysku naprawczego pliku boot.wim, który znajduje się na partycji Recovery w katalogu SOURCES i klikamy przycisk „Dodaj wpis”. Na pasku statusu programu EasyBCD powinno pojawić się potwierdzenie, że wpis został dodany.

Program EasyBCD
Program EasyBCD
EasyBCD
EacyBCD -nowy wpis
eacybcd3
EasyBCD dodanie boot.win
eacybcd4
EasyBCD dodanie wpisu

Ponieważ plik boot.wim jest plikiem ukrytym program EasyBCD nie będzie go widział. W taki wypadku należy w Panelu Sterowania wejść w Opcje folderów zakładka Widok i odznaczyć Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) oraz zaznaczyć Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Krok czwarty – przypisanie klawisza funkcyjnego F9

Na tym etapie przypiszemy dla partycji Recovery klawisz funkcyjny F9 lub inny dowolny. Aby to zrobić należy w trybie administratora uruchomić program konsolowy CMD (wiersz polecenia).

Aby uruchomić wiersz polecenia w trybie administratora w Windows 7 wchodzimy do Menu Start ->Akcesoria->Wiersz polecenia na który klikamy prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybieramy „Uruchom jako administrator”. W Windows 8 klikamy w lewy dolny róg prawym klawiszem i wybieramy „Wiersz polecenia (administrator)”.

Po uruchomieniu konsoli (koniecznie w trybie administratora) wpisujemy polecenie bcdedit. Wyświetli się nam Menedżer Rozruchu Systemu Windows w Windows 7 lub Windows Boot Manager w Windows 8 .

W Menedżerze rozruchu systemu Windows wyszukujemy wpisu naszej partycji Recovery i kopiujemy jej identyfikator. Podczas tworzenie dysku w kroku pierwszym został on nazwany „Recovery” co ułatwi na tym etapie zlokalizowanie go w menedżerze rozruchu.

bcdedit
Teraz trzeba wprowadzić kilka poleceń aby aktywować klawisz funkcyjny.

bcdedit /set {bootmgr} custom:0x0000000054000001 {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b}
bcdedit /set {bootmgr} customactions 0x0001000043000001 0x0000000054000001
bcdedit /displayorder {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b} /remove

Elementy w nawiasach klamrowych zaznaczone na czerwono należy zmienić na swój identyfikator skopiowany wcześniej. 

Drugie polecenie przypisuje klawisz funkcyjny a konkretnie ciąg cyfr zaznaczonych na niebiesko – 4300. W to miejsce można wpisać inny ciąg cyfr jeśli chcemy użyć innego klawisza funkcyjnego: F1 = 3b00 , F2 = 3c00 , F3 = 3d00 , F4 = 3e00 , F6 = 4000 , F7 = 4100 , F9 = 4300 , F10 = 4400 , F11 = 8500 , F12 = 8600.

Ostatnie polecenie usuwa wpis z menedżera rozruchu i tylko tym poleceniem należy usunąć ten wpis.

Dla ścisłości należało by dodać, że liczba w pierwszym wierszu zaznaczona na czarno – 01, oznacza pierwszy dysk do którego zostanie przypisany klawisz funkcyjny. Jeśli chcemy podpiąć więcej klawiszy funkcyjnych pod inne dyski to do kolejnego w to miejsce zamiast 01 wpisujemy 02, do kolejnego 03 itd.

Włączenie obsługi klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1

Powyższe kody nie zadziałają w systemie Windows 8 lub 8.1 ze względu na to, że system Windows 8 ma domyślnie wyłączone klawisze funkcyjne i np. nie można uruchomić spod F8 trybu awaryjnego systemu.

Twórcy systemu Windows doszli do wniosku, że w dobie szybkich dysków SSD oraz skróconego czasu ładowania systemu Windows 8 i 8.1 użytkownik nie będzie wstanie wcisnąć klawisza F8 dlatego ta funkcja w nowym systemie Windows została wyłączona.

Aby włączyć obsługę klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy uruchomić wiersz poleceń w trybie administratora i wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

Aby wyłączyć obsługe klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy w wierszu poleceń uruchomionego w trybie administratora wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Włączenie obsługi klawiszy funkcyjnych w Windows 8 lub 8.1 spowoduje wydłużenie czasu ładowania się systemu oraz zmieni się menu menadżera rozruchu systemu na takie jakie jest w Windows 7.

Krok piąty – tworzenie obrazu systemu

Sprawa jest właściwie prosta. Podczas tworzenia dysku naprawy systemu można zauważyć, że system zarówno Windows 7 jak i Windows 8 (8.1) posiada w tym miejscu również możliwość stworzenia obrazu systemu. Wystarczy więc uruchomić „Utwórz obraz systemu” i wskazać utworzoną wcześniej partycje Recovery na której to ma być zapisany obraz systemu. Po kolejnych aktualizacjach systemu zawsze można na nowo stworzyć obraz systemu i zawsze mamy aktualną kopie systemu.

Obraz systemu
Obraz systemu
Tworzenie obrazu systemu
Tworzenie obrazu systemu
Obraz systemu w Windows 8
Windows 8 obraz systemu
Windows 7 Obraz systemu
Windows 7 obraz systemu

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec pozostaje pozostaje tylko ukrycie partycji Recovery. Wchodzimy ponownie do zarządzania komputerem „Mój komputer” z menu kontekstowego wybieramy „Zarządzaj” -> „Zarządzanie dyskami” klikamy prawym klawiszem na dysku Recovery i z menu kontekstowego „Zmień literę dysku” a następnie przycisk „Usuń”.

Ukrycie partycji Recovery tylko przez usunięcie litery dysku. Ukrycie partycji za pomocą innych programów spowoduje, że dysk naprawy systemu nie znajdzie kopii obrazu systemu.

WAŻNE: Obraz systemu tworzymy na końcu całego procesu tworzenia własnej partycji Recovery, ponieważ wszystkie później wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane w kopii obrazu systemu.

I to właściwie wszystko. Wystarczy teraz uruchomić ponownie komputer i podczas startu pulsacyjnie wciskać F9 uruchomi się narzędzie odzyskiwania systemu z którego należny wybrać – „Przywróć komputer przy użyciu utworzonego wcześniej obrazu systemu”. Narzędzie powinno wykryć kopię systemu i przywrócić system.

Rozwiązanie to ma jeden mankament każdorazowe tworzenie nowego obrazu systemu wymaga ponownego przypisani do partycji Recovery litery dysku i ponowne jej usunięcie po wykonaniu kopii.

Prawa autorskie:
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub fragmentach bez zgody autora zabronione.

Partycja Recovery – Samsung Recovery Solution 5

Jak utworzyć partycję odzyskiwania sytemu Recovery na komputerach firmy Samsung w oparciu o oprogramowanie tej firmy – Samsung Recovery Solution 5?

Samsung Recovery Solution 5
Samsung Recovery Solution 5 Admin Tool

Często po zakupie laptopa otrzymujemy komputer z masą oprogramowania, które teoretycznie ma wspomagać działanie systemu operacyjnego, a w rzeczywistości dość często powoduje jego znaczące spowolnienie. W rezultacie użytkownik formatuje dysk twardy, aby zainstalować czystą wersją systemu operacyjnego. W konsekwencji tego typu działań traci partycję odzyskiwania systemy zwaną też partycją Recovery.

Coraz częściej normą staje się, że producent sprzętu nie dostarcza razem z zakupionym komputerem płyty CD/DVD z systemem operacyjnym, a tylko na dysku tworzy partycję Recovery z poziomu której można przywrócić system operacyjny.

Przywrócenie systemu odbywa się podczas uruchamiania komputera po wciśnięci klawisza funkcyjnego (w komputerach firmy Samsung jest to w większości przypadkach klawisz F4), który to uruchamia oprogramowanie zainstalowane na partycji Recovery – Samsung Recovery Solution z poziomu którego można przywrócić lub zainstalować system operacyjny. Jeżeli stracimy partycje Recovery, a nie mamy płyty z systemem operacyjnym, to jedynym rozwiązaniem wydaje się być udanie do serwisu i zapłacenie około 150 złotych za przywrócenie obrazu dysku twardego lub zakup płyty z obrazem dysku lub systemu operacyjnego.

Poradnik ten ma na celu pokazać jak samodzielnie utworzyć partycję Recovery, utworzyć i wgrać obraz partycji Recovery z zastosowaniem oprogramowania firmy Samsung – Samsung Recovery Solution Admin Tool 5.

Utworzenie partycji Recovery ma nie tylko zastosowanie w przypadku skasowanie partycji, ale również, gdy wymieniamy stary dysk HDD na szybki dysk SSD. Wielkość dysku SSD jest znacznie mniejsza (dyski SSD są dużo droższe od ich odpowiedników HDD) od zamontowanego oryginalnie dysku HDD. Zrobienie obrazu dysku HDD i wgranie go na SSD jest raczej nierealne. Należy od nowa utworzyć partycje Recovery na dysku SSD i jeżeli dysponujemy obrazem partycji Recovery wgrać ja na świeżo utworzoną partycje. W tym poradniku pokażę jak to zrobić.

Samsung Recovery Solution Admin Tool 5 – tworzenie dysku USB

W pierwszej kolejności należy utworzyć dysk USB z oprogramowaniem Samsung Recovery Solution Admin Tool do tworzenia partycji Recovery oraz jeśli to możliwe skopiować obrazu partycji Recovery.

 1. Jeżeli dysponujemy oryginalnym dyskiem HDD to po wciśnięci klawisza F4 wchodzimy do programu Samsung Recovery Solution 5 z poziomu którego można utworzyć dysk USB Samsung Recovery Solution Admin Tool 5;
 2. Po uruchomieniu Samsung Recovery Solution, aby wejść do trybu administratora z poziomu którego możemy utworzyć dysk USB, stosujemy kombinacje klawiszy CTRL+ALT+F10;
 3. Po pojawieniu się monitu o podanie hasła należny wpisać secclx lub secos. W ten sposób uzyskujemy dostęp do dodatkowych opcji jak zapisywanie obrazu partycji Recovery, zapis kopii MBR czy w końcu tworzenie dysku USB;
 4. W zakładce TOOL mamy między innymi możliwość utworzenia dysku USB dzięki któremu utworzymy nową partycje Samsung Recovery. Aby to uczynić klikamy na ADMINTOOL USB i czekamy na zakończenie operacji;
 5. W zakładce IMAGE można utworzyć lub wgrać na utworzoną partycję Recovery oryginalny obraz partycji. Warto na tym etapie utworzyć taki obraz i jeżeli dysponuje się odpowiednio dużą pamięcią USB to obraz partycji Recovery dobrze jest wgrać na tą sama pamięć. Po takim zabiegu na etapie tworzenia nowej partycji Recovery program Samsung Recovery Solution Admin Tool 5 skopiuję automatycznie partycje, dzięki czemu nie będzie potrzeby instalowania systemu operacyjnego tylko od razu (po wciśnięciu F4) uzyska się możliwość przywrócenia systemu z partycji Recovery.
Start systemu Samsung recovery solution start Uruchomienie AdminTool SRS5
SRS5 AdminTool wprowadzenie hasła SRS5 AdminTool USB SRS5 obrazu partycji Recovery

Jeżeli nie dysponujemy oryginalnym dyskiem lub został on już sformatowany to są w takim przypadki dwa wyjścia:

 1. Szukamy znajomego z podobnym komputerem i na jego komputerze tworzymy dysk USB i zgrywamy partycje Recovery zgodnie z instrukcja powyżej;
 2. Pobieramy odpowiednie oprogramowanie i na jego podstawie tworzymy dysk USB zgodnie z instrukcją poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Samsung Recovery Solution Admin Tool 4
 2. Samsung Recovery Solution Admin Tool 5
 3. Samsung Recovery Solution Admin Tool 6

Uwaga: Windows 8.1 nie obsługuje Samsung Recovery Solution

Samsung Recovery Solution Admin Tool 4 oraz 5 są dostępne w postaci obrazów ISO w związku z tym wystarczy taki obraz nagrać na płytę CD, a Samsung Recovery Solution Admin Tool 6 jest w postaci obrazu IMG. Aby taki obraz nagrać należny skorzystać z odpowiedniego oprogramowania np. Win32 Disk Imager.

UWAGA: Powyższe obrazy płyt nie są płytami bootowalnymi uruchomienie Samsung Recovery Solution możliwe tylko z pamięci USB – Pendrive. Instrukcja jak utworzyć taki dysk poniżej.

Tworzenie bootowalnej pamięci USB

Do utworzenia bootowalnej pamięci USB należny użyć pamięci USB (Pendrive) o odpowiedniej wielkości oraz programu Diskpart.

Tworzenie bootowalnej pamięci USB
Tworzenie bootowalnej pamięci USB
 1. Uruchamiany wiersza poleceń CMD: przycisk WIN+R i wpisujemy polecenie CMD;
 2. w otwartym oknie należny wpisać DISKPART;
 3. następnie wyświetlamy listę dysków poleceniem LIST DISK;
 4. wybieramy dysk poleceniem SELECT DISK X – litera X określa numer dysku;
 5. następnie CLEAN;
 6. i tworzymy partycje primary poleceniem CREATE PARTITION PRIMARY;
 7. zaznaczamy partycje SELECT PARTITION 1;
 8. i aktywujemy ACTIVE;
 9. po tych operacjach formatujemy partycje FORMAT QUICK FS=FAT32;
 10. i przypisujemy literę dysku ASSIGN LETTER=X;
 11. na tak przygotowany dysk USB rozpakowujemy i kopiujemy pliki Samsung Recovert Solution 5 lub pliki instalacyjne Windowsa jeśli chcemy z takiego dysku (Pendrive) instalować system operacyjny Windows. Wszystkie polecania pokazane na zdjęciu obok.

Tworzenie partycji Recovery

Po utworzeni bootowalnego USB z Samsung Recovery Solution Admin Tool kolejnym etapem jest uruchomienie komputera z tego właśnie dysku. Zaglądamy więc do Biosu naszego komputera i w sekcji BOOT zaznaczamy, aby komputer startował z pamięci USB. Innym sposobem uruchomienia komputera z bootowalnego USB jest (oczywiście jeśli komputer umożliwia taką opcję) wciśnięcie klawisza F11, aby uruchomić menu startowe i z tego menu wybrać nasz dysk USB.

Tworzenie partycji Recovery i wgrywanie obrazu partycji.


Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Tworzenie partycji Recovery

Dokumentacja w postaci zamieszczonych zdjęć dokładnie obrazuje proces tworzenia partycji Recovery.

Jeśli podczas tworzenie dysku USB skopiowany został również obraz partycji Recovery to zostanie on automatycznie skopiowany na nowo utworzoną partycję. Można więc pominąć proces instalacji systemu operacyjnego i po ponownym uruchomieniu komputera przywrócić system z nowo utworzonej partycji Recovery.

Jeśli nie mamy oryginalnej partycji Recovery to można zainstalować system operacyjny z poziomu programu AdminTool lub zakończyć działanie programu i zainstalować system operacyjny. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku po zainstalowaniu systemu operacyjnego konieczne jest zainstalowanie programu Samsung Recovery Solution, który zainstaluje się tylko jeśli na dysku jest partycja Recovery.

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywrócenie z partycji Recovery odbywa się po wciśnięciu F4 i uruchomieniu programu Samsung Recovery Solution. Po uruchomieniu programu wybieramy RESTORE, w kolejnym kroku COMPLETE RESTORE i wskazujemy punkt przywrócenia systemu. Jeśli jest to oryginalna partycja Recovery to prawdopodobnie nastąpi skopiowanie i nowa instalacja systemu z kompletem sterowników i oprogramowania.


Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Przywracanie systemu z partycji Recovery

Tworzenie kopii zapasowej systemu operacyjne

Kopia zapasowa systemu oparacyjnego
Kopia zapasowa systemu operacyjnego

Aby utworzyć kopię zapasową systemu uruchamiany program Samsung Recovery Solution 5 po wciśnięciu klawisza F4 lub bezpośrednio z systemu operacyjnego Windows, a następnie po uruchomieniu programu klikamy przycisk KOPIA ZAPASOWA. W kolejnym kroku należny wybrać gdzie ma być zapisany obraz kopii zapasowej systemu i poczekać na zakończenie operacji.

Jeśli dysponujemy pusta partycją Recovery kopie systemu operacyjnego można zapisać na tej partycji.

Kolejne kopie nadpisują istniejącą kopie systemu operacyjnego chyba, że tworzymy kopie na różnych nośnikach.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rozpowszechnianie tego poradnika i zamieszczonych tu zdjęć tylko w całości i bez zmian po wcześniejszym powiadomieniu autora. W publikacji należy podać imię i nazwisko autora oraz adres strony internetowej na której znajduje się ten poradnik lub bezpośredni adres do tej strony. Jeśli adres publikowany będzie w formie linku to link nie może mieć atrybutu „nofollow”, a anchor (tekst linku) musi zawierać imię i nazwisko autora tego poradnika, albo tytuł poradnika. Wszelkie inne prawa zastrzeżone.