Windows 10 szpieguje czyli prywatność w Windows 10

Windows 10 szpieguje czyli prywatność w Windows 10.

Prywatność w Windows 10O tym, że Windows 10 szpieguje było już wiadomo w wersji Technical Preview / Insider Preview o czym Microsoft lojalnie poinformował w licencji ale kto czyta licencje. Windows 10 jest więc negatywnie oceniany właśnie za brak prywatności i jednocześnie zarzuca się firmie z Redmond wyciąganie sporej ilości informacji o użytkownikach. Wersja Windows 10 Technical Preview posiadała wbudowane mechanizmy, które zbierały dane o użytkowniczkach i były konieczne w procesie tworzenia systemu, aby wyeliminować ewentualne problemy i bolączki użytkowników.

W oficjalnej wersji Windows 10 te mechanizmy powinny zostać usunięte ale ciągle w systemie widnieją ustawienia, które mogą co niektóre osoby niepokoić.

Jeśli podczas aktualizacji do Windows 10 zostały wybrane domyślne ustawienia (Użyj ustawień ekspresowych) to rzeczywiści dajemy systemowi Windows 10 duże możliwości zbierania danych o tym jak korzystamy z komputera.

Prywatność w Windows 10Domyślnie system Windows 10 zbiera informacji o tym w jaki sposób piszemy (z klawiatury czy ręcznie), Windows 10 może poznać naszą lokalizację (np. po sieci WiFi), przeglądarka Edge ma dostęp do mikrofonu i kamery, niektóre aplikacje mogą przeglądać nasze Kontakty i Kalendarz a aplikacje ze sklepu Microsoft mogą mieć dostęp do wiadomości SMS i MMS.

Windows 10 może również synchronizować ustawienia systemu z chmury na podstawie poprzednich instalacji, zbierać dane na temat zużytych danych transferowych, zainstalowanych programów oraz konfiguracji systemu.

Aby zwiększyć swoją prywatność w Windows 10 większość tych rzeczy o których wspomniałem wyżej można wyłączyć w systemie. Jeśli więc wybrałeś domyślne ustawienia podczas instalacji systemu Windows 10 to pokażę w jaki sposób je wyłączyć aby zwiększyć prywatność w Windows 10.

Zwiększenie prywatności w Windows 10

Poniżej klika porad jak zwiększyć swoją prywatność w Windows 10.

Zmianę tych ustawień można dokonać już na etapie instalacji systemu klikając „Dostosuj ustawienia” a nie „Użyj ustawień ekspresowych

Aby zwiększyć swoją prywatność w Windows 10:

  1. nie używać konta Microsoft;
  2. w dziale „Prywatność” wyłączyć wszystko;
  3. w dziale „Prywatność” wyłącz „Informacje o koncie”;
  4. w dziale „Sieć” wyłączyć Czujnik Wi-Fi;
  5. w dziale „Aktualizacje” wyłącz „Aktualizacje z wielu miejsc”;
  6. wyłączyć Usługę Raportowania Błędów;
  7. zablokować uruchamianie narzędzi OneDrive lub odinstalować.

Prywatność w Windows 10

Prywatność w Windows 10

Prywatność w Windows 10

Prywatność w Windows 10

Zablokować połączenia od Microsoftu

Informacje które wysyła Windows 10 trafiają na serwery Microsoftu można je zablokować w pliku hosts który znajduje się w C:\Windows\System32\Drivers\Etc\. Plik hosts odpowiedzialny jest za przekierowywanie połączeń i za jego pomocą możemy zablokować połączenia do Microsoftu. Metoda ta nie jest w stu procentach skuteczna ponieważ firma Microsoft zawsze może zmienić adresy swoich serwerów. Plik ten jest plikiem systemowym i należny uzyskać do nie go prawa własności przez właściwości pliku.

Otwieramy plik hosts i na końcu pliku wklejamy poniższy fragment tekstu.

127.0.0.1 vortex.data.microsoft.com
127.0.0.1 vortex-win.data.microsoft.com
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 watson.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 redir.metaservices.microsoft.com
127.0.0.1 choice.microsoft.com
127.0.0.1 choice.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 reports.wes.df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 services.wes.df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 sqm.df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 watson.ppe.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 telemetry.appex.bing.net
127.0.0.1 telemetry.urs.microsoft.com
127.0.0.1 telemetry.appex.bing.net:443
127.0.0.1 settings-sandbox.data.microsoft.com
127.0.0.1 vortex-sandbox.data.microsoft.com

Zapisujemy zmiany w pliku i restartujemy komputer. Po restarcie połączenia z serwerami Microsoftu będą blokowane. Blokowanie tych adresów nie powinno blokować usługi Windows Update.

Zablokowanie lub odinstalowanie narzędzi OneDrive

Zablokowanie usługi OneDrive

Aby wyłączyć usługę OneDrive klikamy prawym klawiszem myszy na ikonę chmurki na pasku zadań i z menu kontekstowego wybieramy „Ustawienia”. Następnie przechodzimy do zakładki „Ustawienia” i w sekcji „Ogólne” odznaczamy opcję „Automatycznie uruchom usługę OneDrive, gdy zaloguję się do systemu Windows”.

Odinstalowanie usługi OneDrive

Odinstalowanie Usługi OneDrive nie jest takie proste, ponieważ w aplecie „Programy i funkcje” nie znajdziemy deinstalatora.

Aby to zrobić klikamy na ikonkę w lewym dolnym rogu pulpitu prawym klawiszem myszy i z menu wybieramy wiersz poleceń w trybie administratora.

Windows 10 prywatność

W wierszu poleceń trzeba wpisać klika poleceń aby odinstalować Windows 10.

W pierwszej kolejności trzeba zatrzymać usługę OneDrive. Wpisujemy więc w konsoli:

taskkill /f /im OneDrive.exe

Kolejny etap to odinstalowanie OneDrive. Oprogramowanie odpowiedzialne za uruchomienie tej usługi znajduje się dla systemów 32-bitowych w katalogu c:\Windows\System32\OneDriveSetup.exe a dla systemu 64-bitowego w c:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe.

Dlatego też dla:

systemu 32-bitowego trzeba w wierszu poleceń wpisać:

c:\Windows\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall

 

systemu 64-bitowego trzeba w wierszu poleceń wpisać:

c:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall

Po wykonaniu tych instrukcji nie otrzymamy standardowej informacji o zakończeniu procesu deinstalacji.

Na koniec trzeba jeszcze trochę pogrzebać w rejestrze. Kombinacja klawiszy Win+r i w oknie „Uruchamianie” wpisujemy polecenie regedit, zatwierdzamy klikając OK. Następnie z paska narzędzi wybieramy „Edycja” i „Znajdź” i w polu „Znajdź” wklejamy ciąg znaków w 018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6. W ten sposób znajdujemy klucz HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6 w którym zmieniamy wartość System.IsPinnedToNameSpaceTree z 1 na 0 (zero) poprzez dwuklik na tej wartości.

Windows 10 prywatnośćWindows 10 prywatnośćWindows 10 prywatność

 

Po tej operacji i restarcie komputera OneDrive zostanie odinstalowany. Nie jest to jednak całkowite usunięcie OneDrive pewne elementy pozostają nadal w systemie i można je ręcznie usunąć wchodząc do katalogu C:\Users\nazwa_usera\AppData\Local\Microsoft\OneDrive.

Zalazłem w sieci skrypt który usuwa OneDrive bez wyżej opisanych działań.

@echo off
cls
 
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
 
echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
 
echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
 
echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
 
echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
 
pause

Ten skrypt należy skopiować a następnie wkleić np. do Notatnika i zapisać np. jako del_onedrive.cmd koniecznie plik musi zawierać rozszerzenie .cmd i uruchomić jako administrator. Podany wyżej skrypt nie był przeze mnie testowany ale jego analiza nie wskazuje aby mógł wyrządzić jakieś szkody w systemie.

 

Jak usunąć „Uzyskaj system Windows 10”

Jak usunąć ikonkę z paska zadań „Uzyskaj system Windows 10„.

Jesteśmy już po premierze nowego i prawdopodobnie ostatniego systemu Windows – Windows 10. Jak podaje Microsoft system Windows 10 cieszy się ogromnym powodzeniem i został pobrany miliony razy. Nie każdy jednak spieszy się do aktualizacji starego systemu do Windows 10. Jednak ikona oprogramowania „Uzyskaj system Windows 10” ciągle widnieje na pasku zadań. Można oczywiście ją ukryć ale jednocześnie oprogramowanie uzyskaj system Windows 10 zajmuje zasoby naszego komputera i go w jakimś stopniu obciąża.

Uzyskaj System Windows 10

Aby usunąć ikonkę „Uzyskaj system Windows 10” z paska zadań wchodzimy do Panelu Sterowania -> Programy i Funkcje i wybieramy z opcji po lewej stronie okna Wyświetl zainstalowanie aktualizacje.

Następnie w wyszukiwarkę wklejamy numer aktualizacji KB3035583 i po znalezieniu klikamy na nią prawym klawiszem myszy i klikamy odinstaluj.

Uzyskaj Windows 10

Uzyskaj Windows 10

Uzyskaj system Windows 10

Innym sposobem na usunięcie tej aktualizacji odpowiedzialnej za oprogramowanie „Uzyskaj system Windows 10” jest uruchomienie wiersza poleceń jako administrator i wpisaniu komendy wusa /uninstall /kb:3035583.

Gdyby to nie pomogło trzeba jeszcze odinstalować następujące aktualizacje KB 2952664, KB 2976978, KB 3021917, KB 3044374, KB 2990214 i zaznaczyć aby Windows Update ukrył tą aktualizację.

Uzyskaj Windows 10

 

 

 

Windows 10 – czysta instalacja

Czy jest możliwa czysta instalacja Windowsa 10?

Prezentowany film próbuje odpowiedzieć na to pytanie.

Film Windows 10 – czysta instalacja dostępny również na YouTube.

Aby można było wykonać czystą instalację systemu Windows 10 w pierwszej kolejności trzeba uaktualnić stary system do Windows 10 i zalogować się na konta Microsoft.

Komputer na którym jest oryginalny system Windows zostanie zaktualizowany do Windows 10 a Windows 10 zostanie przypisany do konkretnej maszyny i wszystkie te ustawienia zostaną zapisane na koncie Microsoft.

Bez wcześniejszej aktualizacji starego systemu nie ma możliwości instalacji Windowsa 10 i automatycznej jego aktywacji wykonując tzw. „czystą instalację”.

Aktualizacja do Windows 10

W dniu 29 lipca 2015 roku zostało publicznie udostępnione prawdopodobnie ostatnie dziecko firmy z Redmond – Windows 10. Firma zastosowała niespotykany dotychczas trik marketingowy a mianowicie dla wszystkich posiadaczy legalnego Windowsa w wersji 7 lub 8 bezpłatną aktualizacje do nowego systemy czyli Windows 10.

W związku z darmową aktualizacją do Windows 10 pojawiło się w sieci ale również i ja otrzymałem masę pytań związanych z bezpłatną aktualizacją do Windows 10.

Poniższy film prezentuje proces aktualizacji do Windows 10 a poniżej kilka najczęściej zadawanych pytań związanych z aktualizacją do Windows 10.

Film Aktualizacja do Windows 10 dostępny również na YouTube.

1. Nie otrzymałem aktualizacja do Windows 10

W pierwszej kolejności aktualizację do Windows 10 otrzymują testerzy z programu Windows Insider a następnie osoby które zarezerwowały bezpłatne uaktualnienie do Windows 10 za pomocą aplikacji „Uzyskaj system Windows 10”. Ale aktualizacje do Windows 10 można wymusić za pomocą oprogramowania Microsoft Media Creators Tool.

2. Czy można aktualizować nielegalną (pirat) wersję Windows?

Można ale status takiego systemu się nie zmieni to nadal pirat – oprogramowanie nielegalne.

3. Czy można użyć klucza z Windowsa 7 lub 8 do instalacji systemu Windows 10?

Niestety ale nie można. Można tylko zaktualizować oryginalny system.

4. Czy po aktualizacji nie utracę moich ustawień oraz programów?

Nie, jeśli podczas aktualizacji do Windowsa 10 przyjmie się domyślne opcje wszystkie pliki i programy nie zostaną utracone.

5. Czy jest możliwość powrotu do starej wersji systemu?

Przy domyślnych opcjach aktualizacji do Windowsa 10 jest możliwość powrotu do poprzedniej wersji systemu Windows.

6. Czy można wykonać czysta instalację Windowsa 10?

W mojej ocenie nie można. Ponieważ aby można było zainstalować system Windows 10 z płyty trzeba podać klucz produktu a ze starego systemu nie przejdzie. Jedyną możliwości zainstalowania Windowsa 10 „na czysto” to zaktualizowanie starego systemu do Windows 10 i zalogowanie się na konto Microsoft. Po takim zabiegu klucz produktu zostanie przypisany do konkretnego urządzenie. W kolejny kroku należny uruchomić komputer z płyty DVD lub bootowalnego USB i przeprowadzić instalację systemu pomijając na każdym etapie wprowadzenie klucza produktu. Przy wyborze użytkownika trzeba podać konta Microsoftu. Po zalogowani system będzie aktywny. ażne aby było to samo konto na którym aktualizowaliśmy Windowsa 10 ze starego systemu.

Więcej na ten temat można znaleźć w : Windows 10 czysta instalacja

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania to poradnik pokazujący proces tworzenia kopii zapasowej systemu Windows na partycji odzyskiwania zwanej również partycja Recovery. W poradniku Własna partycja Recovery przedstawiłem w jaki sposób utworzyć własną partycję Recovery przy wykorzystaniu oprogramowania systemowego do tworzenia kopii systemu. W tym poradniku kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania przedstawię proces tworzenia partycji odzyskiwania i utworzenie na niej kopii zapasowej systemu Windows w oparciu o oprogramowanie zewnętrzne.

Dla osób które nie orientują się do czego służy kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania kilka słów wprowadzenia. Chyba wszystkie nowe komputery a szczególnie laptopy i netbooki posiadają oryginalnie zainstalowane przez producenta na dysku twardym partycje odzyskiwania częściej nazywane jako partycje Recovery.

Taka partycje służy przede wszystkim do przywrócenia systemu do stany początkowego czyli stanu w którym sprzęt został zakupiony. Często jednak z powodu braku wiedzy lub przez nieuwagę partycja odzyskiwania – Recovery zostaje z dysku usunięta. W takiej sytuacji z powodu braku partycji odzyskiwania – Recovery nie ma możliwości przywrócenia systemu kiedy ten zacznie zwalniać lub zostanie uszkodzony. Niektóre firmy oprócz partycji odzyskiwania dodają do zestawów komputerowych również płytkę Recovery  z której to można będzie przywrócić system.

Jeśli komputer jest jeszcze na gwarancji a partycja odzyskiwania została usunięta i w zestawie z komputerem nie otrzymaliśmy płytki Recovery warto zadzwonić do serwisu i zapytać o możliwość otrzymania takiej płytki. Bardzo często serwisy przesyłają takie płytki Recovery bezpłatnie.

W sytuacji kiedy została skasowana partycja odzyskiwania – Recovery, nie posiadamy płytki Recovery lub nie można jej otrzymać warto utworzyć własna partycję odzyskiwania i zapisać na niej kopię systemu Windows.

Film Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania dostępny również na YouTube.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania

Tworzenie partycji odzyskiwania

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaKopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania

W pierwszej kolejności trzeba utworzyć partycję odzyskiwania na której będziemy zapisywać kopię sytemu Windows. Zarówno Windows 7 jak i Windows 8 dostarczają niezbędne narzędzia. Aby to zrobić klikamy prawym klawiszem na Mój komputer lub Ten komputer i należny z menu wybieramy „Zarządzaj”. W otwartym oknie „Zarządzenie komputerem” klikamy na ” Zarządzanie dyskami” a następnie wybieramy dysk na którym ma być partycja Recovery i klikając na nim prawym klawiszem z menu kontekstowego wybieramy „Zmniejsz wolumin”. Po uruchomieniu kreatora zmniejszania woluminu wskazujemy wielkość nowego dysku. Po zmniejszeniu rozmiaru dysku klikamy na nowo utworzonym dysku i tworzymy „Nowy wolumin” podajemy jego nazwę oraz wybieramy literę dysku. Nazwa dysku nie ma tu większego znaczenia ale dla lepszej jej późniejszej lokalizacji warto nazwać ją „Recovery”. Litera dysku też nie ma większego znaczenia ale warto wybrać ostatnią aby nie pokrywała się z innymi dyskami np. zewnętrznymi. Po tych wszystkich czynnościach system Windows utworzy nowy dysk oraz go sformatuje i w ten sposób został wydzielony nowy dysk który zostanie użyty jako partycja odzyskiwania. Na dysku tym zostanie utworzona kopia systemu operacyjnego za pomocą oprogramowania EASEUS Todo Backup Free.

Tworzenie dysku ratunkowego oprogramowaniem EASEUS Todo Backup Free

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaKolejny etap to pobranie i instalacja oprogramowania do tworzenia kopii systemu EASEUS Todo Backup Free. Oprogramowanie to służy do tworzenia kopii zapasowej partycji oraz kopii zapasowej całego dysku. Oprogramowanie jest darmowe i oprócz wcześniej wymienionych funkcji potrafi również klonować dyski twarde. Oprogramowanie to jest tylko oprogramowaniem przykładowym można użyć każdego innego programu do tworzenie kopii zapasowych z poziomu którego jest możliwość stworzenie dysku ratunkowego lub awaryjnego w formacie obrazu płyty ISO.

Dysk ratunkowy, awaryjny po utworzeniu należy cały obraz ISO przenieść  na partycje odzyskiwania – Recovery.

Dodanie wpisy do menadżera rozruchu

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaKolejnym etapem podczas tworzenia kopii zapasowej systemu na partycji odzyskiwania jest dodanie własnie utworzonego dysku awaryjnego w formie obrazu ISO do menadżera rozruchowego – Boot Menu. Aby to zrobić trzeba skorzystać z poręcznego oprogramowania EasyBCD. Dzięki temu oprogramowaniu możliwa jest edycja menadżera rozruchu. Jeśli wystąpią  jakieś problemu podczas używania tego oprogramowania to program ten należny uruchomić jako administrator. Klikamy prawym klawiszem na ikonę programu i z menu kontekstowego wybieramy uruchom jako administrator.

Po uruchomieniu EasyBCD klikamy na „Dodaj nowy wpis” i przechodzimy do zakładki „ISO”. W pole nazwa wpisujemy jakąś nazwę np. „Kopia zapasowa” a w polu ścieżka podajemy ścieżkę do dysku awaryjnego, który to znajduje się na partycji odzyskiwania systemu – Recovery.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaPo dodaniu tego wpisu i ponownym uruchomieniu komputera ukaże się menu rozruchowe z poziomu którego będzie można wybrać albo start systemu Windows albo uruchomienie dysku awaryjnego z poziomu którego można utworzyć kopię zapasową albo przywrócić system jeśli wcześniej została utworzona kopia zapasowa systemu.

Zdjęcie przedstawia menu rozruchowe z Windows 8.1 w Windows 7 będzie wyglądało inaczej.

Przypisanie klawisza funkcyjnego

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania aby miała znamiona profesjonalnej partycji Recovery powinna być obsługiwana przez klawisze funkcyjne podczas startu systemu.

W komputerach na których znajdują się zainstalowane przez producenta sprzętu partycje odzyskiwania systemu -Recovery uruchamiane są albo specjalnym klawiszem recovery albo przypisany jest do partycji odzyskiwania systemu klawisz funkcyjny.

Aby nasza kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania miała taką samą funkcjonalność musimy przypisać do niej jakiś klawisz funkcyjny. Użyjemy do tego celu wiersza poleceń uruchomionego w trybie administratora.

Ważne: Wiersz poleceń musi być uruchomiony w trybie administratora.

Aby wiersz poleceń uruchomić jako administrator to w Windows 8 klikamy prawym klawiszem w lewy dolny róg ekranu i z rozwiniętego menu wybieramy: „Wiersz poleceń (administrator). W Windows 7 w menu akcesoria klikamy prawym klawiszem i z menu wybieramy: „Uruchom jako administrator”.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwaniaW wierszu poleceń wpisujemy polecenie bcdedit. Jest to systemowe narzędzie do edycji menadżera rozruchu. Uruchamiamy również EasyBCD i w „Ustawienia widoku” szukamy wpisu o nazwie „Kopia zapasowa” jeśli taka nazwa została ustawiono podczas dodawania wpisu do menadżera rozruchu. Po właściwej identyfikacji partycji odzyskiwania kopiujemy jej identyfikator tak jak jest to pokazane na zdjęciu obok łącznie z nawiasami klamrowymi.

Ważne: Identyfikator należy zlokalizować i skopiować bardzo dokładnie inaczej klawisze funkcyjne nie zadziałają lub dysk awaryjny zostanie przypisany do partycji systemowej.

W sytuacji kiedy dysk awaryjny zostanie przypisany do partycji systemowej to podczas uruchomienia komputera zamiast ładować się system będzie ładował się dysk awaryjny. W takiej sytuacji trzeba naprawić środowisko rozruchowe MBR ale aby to zrobić trzeba posiadać płytę z Windowsem lub dysk USB. Po uruchomieniu systemu z płyty trzeba wejść w opcje naprawy systemu i wybrać naprawę sektora rozruchowego.

Po prawidłowy zidentyfikowaniu partycji odzyskiwania i skopiowaniu ID tej partycji trzeba skopiować poniższy kod i pozmieniać cyfry znajdujące się pomiędzy nawiasami klamrowymi.

bcdedit /set {bootmgr} custom:0x0000000054000001 {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b}

Powyższe polecenie aktywację partycji odzyskiwania a liczba 01 zaznaczona na niebiesko określa jakby kolejny numer partycji. Jeśli mamy kilka partycji odzyskiwania np. dwie to do pierwszej przypisujemy 01 a do drugiej 02. itd.

Kolejnym etapem będzie przypisanie do tej partycji klawisza funkcyjnego i odpowiada za to poniższe polecenie które należy skopiować i wkleić od wiersza poleceń.

bcdedit /set {bootmgr} customactions 0x0001000043000001 0x0000000054000001

To polecenie przypisuje klawisz funkcyjny a konkretnie ciąg cyfr zaznaczonych na niebiesko – 4300. W to miejsce można wpisać inny ciąg cyfr jeśli chcemy użyć innego klawisza funkcyjnego: F1 = 3b00 , F2 = 3c00 , F3 = 3d00 , F4 = 3e00 , F6 = 4000 , F7 = 4100 , F9 = 4300 , F10 = 4400 , F11 = 8500 , F12 = 8600. Należy jednak mieć pewność czy przypadkiem dany klawisz funkcyjny nie jest sprzętowo już przypisany np. F2 – uruchomienie BIOS-u.

Windows 8 aktywacja klawiszy funkcyjnych

Domyślnie Windows 8 ma wyłączone klawisze funkcyjne. Twórcy Windowsa doszli do wniosku, że w wersji 8 tego systemu bardzo mocna został skrócony czas startu systemu oraz popularność dysków SSD które to znacząco skracają czas jego uruchomienia, użytkownik nie będzie w stanie wcisnąć klawisza funkcyjnego. Dlatego obsługo została domyślnie wyłączona i np. nie można uruchomić trybu awaryjnego wciskając klawisz F8.

Aby włączyć obsługę klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy uruchomić wiersz poleceń w trybie administratora i wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

Aby wyłączyć obsługe klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy w wierszu poleceń uruchomionego w trybie administratora wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Włączenie obsługi klawiszy funkcyjnych w Windows 8 lub 8.1 spowoduje wydłużenie czasu ładowania się systemu oraz zmieni się menu menadżera rozruchu systemu na takie jakie jest w Windows 7.

Kopia zapasowa systemu na partycji odzyskiwania – podsumowanie

Po tak przeprowadzonym zabiegu mamy możliwość uruchomienia spod klawisza funkcyjnego dysku awaryjnego z poziomu którego możemy wykonać kopię zapasowa systemu i zapisać ja na partycji odzyskiwania systemu a jeśli już mamy taką kopię można za jej pomocą przywrócić system.

Na koniec należy utworzyć kopię zapasową systemu na partycji odzyskiwania i wyłączyć wyświetlanie menu rozruchowego.