Windows 10 – czysta instalacja

Czy jest możliwa czysta instalacja Windowsa 10?

Prezentowany film próbuje odpowiedzieć na to pytanie.

Film Windows 10 – czysta instalacja dostępny również na YouTube.

Aby można było wykonać czystą instalację systemu Windows 10 w pierwszej kolejności trzeba uaktualnić stary system do Windows 10 i zalogować się na konta Microsoft.

Komputer na którym jest oryginalny system Windows zostanie zaktualizowany do Windows 10 a Windows 10 zostanie przypisany do konkretnej maszyny i wszystkie te ustawienia zostaną zapisane na koncie Microsoft.

Bez wcześniejszej aktualizacji starego systemu nie ma możliwości instalacji Windowsa 10 i automatycznej jego aktywacji wykonując tzw. „czystą instalację”.

Własna partycja Recovery

Założenie jest proste stworzyć własną partycje Recovery na której będzie można utworzyć obraz kopii systemu oraz odzyskać system po awarii spod klawisza funkcyjnego. Wyszedłem również z założenia, że stworzenie własnej partycji Recovery powinno być proste i przy zastosowaniu funkcji systemu Windows 7 lub Windows 8 (8.1) oraz darmowego oprogramowania.

Po publikacji poradnika dotyczącego tworzenia partycji Recovery na komputerach firmy Samsung w oparciu o oprogramowanie Samsung Recovery Solution otrzymałem wiele komentarzy oraz maili z informacją, że SRS nie potrafi lub nie tworzy kopii systemu na własnej partycji Recovery. Sposób który zawarty jest w tym poradniku można zastosować na każdym komputerze. Być może dla wielu z moich czytelników nie będzie to żadna nowość ale podobnego poradnika w sieci nie znalazłem i na pewno dla początkujących użytkowników będzie to źródło przydatnej wiedzy.

UWAGA: Wszystkie kroki podane w tym poradniku należny wykonać w podanej kolejności.

Na początek film, ponieważ obraz przenosi więcej informacji niż 1000 słów, z którego dowiesz się jak krok po kroku stworzyć własną partycje Recovery oraz jak przypisać do niej klawisz funkcyjny F9. Film prezentuje również proces przywracania kopii systemy z własnej partycji Recovery. Film ukazuje proces tworzenia własnej partycji Recovery na systemie Windows 7 ale na Windows 8 (8.1) proces przebiega niemal identycznie.

Film dostępny na YouTube.

Krok pierwszy – utworzenie dysku dla własnej partycji Recovery

Na początek należny się zastanowić czy ma sens tworzenie partycji Recovery na tym samym dysku co system. Po awarii dysku również partycja Recovery może nie być dostępna a odzyskanie systemu nie będzie możliwe. Z moich testów wynika, że czysta instalacja Windowsa 7 zajmuje na partycji Recovery około 15 GB. Warto więc się zastanowić czy nie lepiej zakupić dysk zewnętrzny lub Pendrive.

Własna partycja Recovery
Zarządzanie dyskami
wlasna-partycja-recovery-1
Zmniejsz wolumin

Jednak jeśli decydujemy się na partycje Recovery na tym samym dysku twardym co system to na początek należny wydzielić miejsce i utworzyć nowy dysk. Zarówno Windows 7 jak i Windows 8 (8.1) dostarczają niezbędne narzędzia. Aby to zrobić klikamy prawym klawiszem na „Mój komputer” ( w Windows 8 – „Komputer” a w Windows 8.1 – „Ten komputer”) i wybieramy „Zarządzaj”. W otwartym oknie „Zarządzenie komputerem” klikamy na ” Zarządzanie dyskami” a następnie wybieramy dysk na którym ma być partycja Recovery i klikając na nim prawym klawiszem z menu kontekstowego wybieramy „Zmniejsz wolumin”. Po uruchomieniu kreatora zmniejszania woluminu wskazujemy wielkość nowego dysku. Po zmniejszeniu rozmiaru dysku klikamy na nowo utworzonym dysku i tworzymy „Nowy wolumin” podajemy jego nazwę oraz wybieramy literę dysku. Nazwa dysku nie ma tu większego znaczenia ale dla lepszej jej późniejszej lokalizacji warto nazwać ją „Recovery”. Litera dysku też nie ma większego znaczenia ale warto wybrać ostatnią aby nie pokrywała się z innymi dyskami np. zewnętrznymi. Po tych wszystkich czynnościach system Windows utworzy nowy dysk oraz go sformatuje i w ten sposób został wydzielony nowy dysk który zostanie użyty jako partycja Recowery. Na dysku tym zostanie utworzona kopia systemu operacyjnego.

Krok drugi – tworzenie dysku naprawy systemu

Dysk naprawy - Windows 7
Windows 7
Tworzenie dysku naprawy systemu w Windows 7
Windows 7

Na tym etapie tworzymy dysk naprawy systemu. Za jego pomocą po uruchomieniu go z klawisza funkcyjnego F9 będzie można przywrócić kopię systemu zapisaną na partycji Recovery. Takie narzędzie dostarcza system Windows. Narzędzie to można znaleźć w Windows 7 wchodząc do „Panelu sterowania” ->  „System i zabezpieczenia” -> „Kopia zapasowa/Przywracanie” -> „Tworzenie dysku naprawy”.

Trochę inaczej wygląda to w Windows 8. W Windows 8 wchodzimy do  „Panelu sterowania” ->  „System i zabezpieczenia” -> „Historia plików” -> „Konfiguruj funkcję Kopia zapasowa systemu Windows 7” -> „Utwórz dysk naprawy systemu”.

Windows 8 dysk naprawy
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8

 

 

 

 

 

 

W Windows 8.1 wchodzimy do „Panel sterowania” -> „Historia plików” -> „Odzyskiwanie” -> „Utwórz dysk odzyskiwania„.

Windows 8.1 tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Windows 8.1
Utwórz dysk odzyskiwania w  Windows 8.1
Windows 8.1
Dysk odzyskiwania systemu w  Windows 8.1
Windows 8.1
Windows 8.1
Windows 8.1

 

 

 

 

 

 

Dysk naprawy systemu należy nagrać na czysty nośnik CD/DVD a następnie wszystkie pliki i katalogi z płyty CD/DVD skopiować na partycje Recovery.

Krok trzeci – dodanie wpisu do Boot Menu

W tym kroku pobieramy program EasyBCD za pomocą którego dodamy naszą partycje Recovery do Menedżera Rozruchu Systemu. Po dodaniu wpisu podczas startu systemu pokaże się menu z którego będzie możliwość uruchomienia systemu Windows lub dysku naprawy systemu który został wcześniej skopiowany na partycje Recovery.

Po uruchomieniu programu EasyBCD klikamy przycisk „Dodaj nowy wpis” i przechodzimy do zakładki „WinPE„. W zakładce tej w polu nazwa wpisujemy nazwę naszej partycji np. Recovery a w polu ścieżka podajemy ścieżkę do skopiowanego wcześniej z płyty CD/DVD dysku naprawczego pliku boot.wim, który znajduje się na partycji Recovery w katalogu SOURCES i klikamy przycisk „Dodaj wpis”. Na pasku statusu programu EasyBCD powinno pojawić się potwierdzenie, że wpis został dodany.

Program EasyBCD
Program EasyBCD
EasyBCD
EacyBCD -nowy wpis
eacybcd3
EasyBCD dodanie boot.win
eacybcd4
EasyBCD dodanie wpisu

Ponieważ plik boot.wim jest plikiem ukrytym program EasyBCD nie będzie go widział. W taki wypadku należy w Panelu Sterowania wejść w Opcje folderów zakładka Widok i odznaczyć Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) oraz zaznaczyć Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Krok czwarty – przypisanie klawisza funkcyjnego F9

Na tym etapie przypiszemy dla partycji Recovery klawisz funkcyjny F9 lub inny dowolny. Aby to zrobić należy w trybie administratora uruchomić program konsolowy CMD (wiersz polecenia).

Aby uruchomić wiersz polecenia w trybie administratora w Windows 7 wchodzimy do Menu Start ->Akcesoria->Wiersz polecenia na który klikamy prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybieramy „Uruchom jako administrator”. W Windows 8 klikamy w lewy dolny róg prawym klawiszem i wybieramy „Wiersz polecenia (administrator)”.

Po uruchomieniu konsoli (koniecznie w trybie administratora) wpisujemy polecenie bcdedit. Wyświetli się nam Menedżer Rozruchu Systemu Windows w Windows 7 lub Windows Boot Manager w Windows 8 .

W Menedżerze rozruchu systemu Windows wyszukujemy wpisu naszej partycji Recovery i kopiujemy jej identyfikator. Podczas tworzenie dysku w kroku pierwszym został on nazwany „Recovery” co ułatwi na tym etapie zlokalizowanie go w menedżerze rozruchu.

bcdedit
Teraz trzeba wprowadzić kilka poleceń aby aktywować klawisz funkcyjny.

bcdedit /set {bootmgr} custom:0x0000000054000001 {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b}
bcdedit /set {bootmgr} customactions 0x0001000043000001 0x0000000054000001
bcdedit /displayorder {3bc215d9-2af9-11e4-af77-fdbdc98e6b0b} /remove

Elementy w nawiasach klamrowych zaznaczone na czerwono należy zmienić na swój identyfikator skopiowany wcześniej. 

Drugie polecenie przypisuje klawisz funkcyjny a konkretnie ciąg cyfr zaznaczonych na niebiesko – 4300. W to miejsce można wpisać inny ciąg cyfr jeśli chcemy użyć innego klawisza funkcyjnego: F1 = 3b00 , F2 = 3c00 , F3 = 3d00 , F4 = 3e00 , F6 = 4000 , F7 = 4100 , F9 = 4300 , F10 = 4400 , F11 = 8500 , F12 = 8600.

Ostatnie polecenie usuwa wpis z menedżera rozruchu i tylko tym poleceniem należy usunąć ten wpis.

Dla ścisłości należało by dodać, że liczba w pierwszym wierszu zaznaczona na czarno – 01, oznacza pierwszy dysk do którego zostanie przypisany klawisz funkcyjny. Jeśli chcemy podpiąć więcej klawiszy funkcyjnych pod inne dyski to do kolejnego w to miejsce zamiast 01 wpisujemy 02, do kolejnego 03 itd.

Włączenie obsługi klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1

Powyższe kody nie zadziałają w systemie Windows 8 lub 8.1 ze względu na to, że system Windows 8 ma domyślnie wyłączone klawisze funkcyjne i np. nie można uruchomić spod F8 trybu awaryjnego systemu.

Twórcy systemu Windows doszli do wniosku, że w dobie szybkich dysków SSD oraz skróconego czasu ładowania systemu Windows 8 i 8.1 użytkownik nie będzie wstanie wcisnąć klawisza F8 dlatego ta funkcja w nowym systemie Windows została wyłączona.

Aby włączyć obsługę klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy uruchomić wiersz poleceń w trybie administratora i wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

Aby wyłączyć obsługe klawiszy funkcyjnych w Windows 8 i 8.1 należy w wierszu poleceń uruchomionego w trybie administratora wydać polecenie:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Włączenie obsługi klawiszy funkcyjnych w Windows 8 lub 8.1 spowoduje wydłużenie czasu ładowania się systemu oraz zmieni się menu menadżera rozruchu systemu na takie jakie jest w Windows 7.

Krok piąty – tworzenie obrazu systemu

Sprawa jest właściwie prosta. Podczas tworzenia dysku naprawy systemu można zauważyć, że system zarówno Windows 7 jak i Windows 8 (8.1) posiada w tym miejscu również możliwość stworzenia obrazu systemu. Wystarczy więc uruchomić „Utwórz obraz systemu” i wskazać utworzoną wcześniej partycje Recovery na której to ma być zapisany obraz systemu. Po kolejnych aktualizacjach systemu zawsze można na nowo stworzyć obraz systemu i zawsze mamy aktualną kopie systemu.

Obraz systemu
Obraz systemu
Tworzenie obrazu systemu
Tworzenie obrazu systemu
Obraz systemu w Windows 8
Windows 8 obraz systemu
Windows 7 Obraz systemu
Windows 7 obraz systemu

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec pozostaje pozostaje tylko ukrycie partycji Recovery. Wchodzimy ponownie do zarządzania komputerem „Mój komputer” z menu kontekstowego wybieramy „Zarządzaj” -> „Zarządzanie dyskami” klikamy prawym klawiszem na dysku Recovery i z menu kontekstowego „Zmień literę dysku” a następnie przycisk „Usuń”.

Ukrycie partycji Recovery tylko przez usunięcie litery dysku. Ukrycie partycji za pomocą innych programów spowoduje, że dysk naprawy systemu nie znajdzie kopii obrazu systemu.

WAŻNE: Obraz systemu tworzymy na końcu całego procesu tworzenia własnej partycji Recovery, ponieważ wszystkie później wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane w kopii obrazu systemu.

I to właściwie wszystko. Wystarczy teraz uruchomić ponownie komputer i podczas startu pulsacyjnie wciskać F9 uruchomi się narzędzie odzyskiwania systemu z którego należny wybrać – „Przywróć komputer przy użyciu utworzonego wcześniej obrazu systemu”. Narzędzie powinno wykryć kopię systemu i przywrócić system.

Rozwiązanie to ma jeden mankament każdorazowe tworzenie nowego obrazu systemu wymaga ponownego przypisani do partycji Recovery litery dysku i ponowne jej usunięcie po wykonaniu kopii.

Prawa autorskie:
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub fragmentach bez zgody autora zabronione.