Zasady nowego egzaminu na prawo jazdy

Nowe testy 2013

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy

Z punktu widzenia osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jedną z najważniejszych nowości zapisanych w ustawie o kierujących pojazdami jest nowa forma egzaminu teoretycznego. To nadal forma testu, jednak liczba pytań i sposób ich zadawania zostały zmienione. Dużo trudniejsze może okazać się zaliczenie dzięki metodzie przygotowań polegającej na pamięciowym opanowaniu testów. Teraz do zdania egzaminu teoretycznego konieczna będzie rzeczywista znajomość objętych nim zagadnień.
Nowy egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

  • 20 pytań z wiedzy podstawowej wspólnej dla wszystkich kategorii (dwie możliwe odpowiedzi – TAK albo NIE, 20 sekund na przeczytanie treści pytania i 15 sekund na odpowiedź), w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt);
  • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia (trzy możliwe odpowiedzi A, B, C oraz 50 sekund na odpowiedź) w tym:
  • 6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
  • 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt).

Dla każdego z pytań prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź a wskazać ją można tylko do momentu, kiedy upłynie czas przeznaczony na odpowiedź lub osoba zdająca przejdzie do następnego pytania. Nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku konieczne jest uzyskanie 68 z 74 możliwych punktów.

Warto pamiętać, że nowa forma egzaminu teoretycznego dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *