Prawo jazdy – jakie zmiany w 2013 roku

PRAWO JAZDY 2013 – CO SIĘ ZMIENI?

Jakie zmiany na egzaminie na prawo jazdyUstawa o kierujących pojazdami, którą obowiązywać będzie od 10 stycznia 2013 roku, wprowadza zmiany w zakresie kategorii prawa jazdy. Pojawia się nowa kategoria AM, która zastąpi aktualnie obowiązującą kartę motorowerową i pozwoli kierować motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Kolejną nową kategorią będzie kategoria A2, będąca kategorią pośrednią między A1 i A. Prawo jazdy kategorii A2 pozwoli kierować motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Motocykl taki nie może jednak powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Posiadanie kategorii A2 będzie możliwe po wcześniejszym uzyskaniu prawa jazdy kategorii A.

Zmiany objęły też wymagania wiekowe dla poszczególnych kategorii, które w nowej ustawie prezentują się następująco:

 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E *,
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  • A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  • D i D+E*.

*W ustawie przewidziano wyjątki od tych wymogów dla mundurowych zdobywających uprawnienia w ramach pełnionej służby a także dla kierowców zawodowych, którzy ukończyli kwalifikację wstępną albo kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *